Tervisetõendid


Tervisekeskuses väljastatakse järgnevaid tõendeid:

- Tervisekontrolli tõend tööleasumiseks*
- Relvaloa tõend*
- Juhiloa tervisetõend*
- Tõend akadeemilise puhkuse jaoks tervislikel põhjustel*
- Tervisetõend kindlustusjuhtumi korral**

 

* tasulised tõendid vastavalt hinnakirjale
** kindlustusfirma blanketiga tasuline

NB! Tööle mõeldud tervisetõendi pikendamisega tegeleb töötervishoiuarst tööandja suunamisel.

Pea meeles:

  • Kui vajad erinevaid tervisetõendeid (kaitsevägi, juhilubade pikendamine, õppima/tööle asumine) siis nende vormistamiseks võib olla ooteaeg 2-3 nädalat, seetõttu tähtajaliste tervisetõendite aegumisel registreeruge vastuvõtule aegsasti.
  • Vajades mootorsõidukijuhi tervisetõendit tuleb eelnevalt oma terviseseisundi hindamiseks elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis (ID-kaardi põhine) või paberil vahetult enne vastuvõtule tulekut.
  • Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlemiseks on täpsem info leitav SIIT


NB! Perearstid ei väljasta tõendeid:
koolile haigestumise või tervistumise kohta (piisab lapsevanema tõendist);
- esimesse klassi astumise korral (kooliõde näeb vajalikku terviseinfot, kui lapsele on perearsti juures tehtud koolieelne läbivaatus);
- laagrisse minekuks (piisab lapsevanema tõendist).

 


Tervisekontrolli tõend tööleasumiseks

Vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13-le tuleb teatud kõrgendatud nakkuse levitamise riskiga tegevusaladel tööandjal nõuda töötajalt tervisekontrolli ning sellekohast tõendit. Tervisekontrolli vajavad:

- toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad;

- loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks;

- õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad;

- abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;

- tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad;

- kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad;

- käesoleva lõike punktides loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Olulised uudised

Alates 20.11.2023 on maski kandmine tervisekeskuse ruumides taas kohustuslik.
Alates 01.09 alustas meie keskuses 0-nimistuga tööd uus perearst Mari Virula. Tema nimistusse registreerimi...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...