Tervisetõendid


Tervisekeskuses väljastatakse järgnevaid tõendeid:

- Tervisekontrolli tõend tööleasumiseks*
- Relvaloa tõend*
- Juhiloa tervisetõend*
- Tõend akadeemilise puhkuse jaoks tervislikel põhjustel*
- Tervisetõend kindlustusjuhtumi korral**

 

* tasulised tõendid vastavalt hinnakirjale
** kindlustusfirma blanketiga tasuline

NB! Tööle mõeldud tervisetõendi pikendamisega tegeleb töötervishoiuarst tööandja suunamisel.

Pea meeles:

  • Kui vajad erinevaid tervisetõendeid (kaitsevägi, juhilubade pikendamine, õppima/tööle asumine) siis nende vormistamiseks võib olla ooteaeg 2-3 nädalat, seetõttu tähtajaliste tervisetõendite aegumisel registreeruge vastuvõtule aegsasti.
  • Vajades mootorsõidukijuhi tervisetõendit tuleb eelnevalt oma terviseseisundi hindamiseks elektrooniliselt täita tervisedeklaratsioon patsiendiportaalis (ID-kaardi põhine) või paberil vahetult enne vastuvõtule tulekut.
  • Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlemiseks on täpsem info leitav SIIT


NB! Perearstid ei väljasta tõendeid:
koolile haigestumise või tervistumise kohta (piisab lapsevanema tõendist);
- esimesse klassi astumise korral (kooliõde näeb vajalikku terviseinfot, kui lapsele on perearsti juures tehtud koolieelne läbivaatus);
- laagrisse minekuks (piisab lapsevanema tõendist).

 


Tervisekontrolli tõend tööleasumiseks

Vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13-le tuleb teatud kõrgendatud nakkuse levitamise riskiga tegevusaladel tööandjal nõuda töötajalt tervisekontrolli ning sellekohast tõendit. Tervisekontrolli vajavad:

- toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad;

- loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks;

- õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad;

- abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;

- tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad;

- kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad;

- käesoleva lõike punktides loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...