COVID-19 küsimustik


Eesti Perearstide Seltsi eestvedamisel on valminud COVID-19 küsimustik. See võimaldab saada personaliseeritud infot ja soovitusi, kui kahtlustate olevat nakatunud või kokkupuutunud COVID-19 haigega. 
Sisestage küsitud andmed oma terviseseisundi, vaktsineerituse, võimaliku kokkupuute ja sümptomite kohta ning küsimustik annab teile selged soovitused, kas on tarvis pöörduda perearsti või pereõe poole või hoopis teha kiirtest ja ravida end kodus. Huvilistel on võimalik testi ka lihtsalt proovimiseks täita.

Täida COVID-19 küsimustik siin.

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...