Tagasiside


  • Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma keskust paremaks ja patsiendisõbralikumaks muuta, või soovite kiita mõnda meie töötajat, siis olete oodatud arvamust avaldama allolevas vormis.
  • Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Anonüümsete kaebustega me ei tegele.
  • Võimalik on ka pöörduda:
  • Tervisekassa telefon 669 6630 või Infotelefon 16363, www.tervisekassa.ee
  • Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429
  • Terviseamet, Tartu mnt 85, 10115 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk@terviseamet.ee

Ettepanekud, kiitused, kaebused

Selle vormi kaudu on teil võimalus anda meie keskusele igasugust tagasisidet - olgu selleks ettepanekud, kiitused või kaebused.

Saada

Olulised uudised

Soovime teile teada anda, et 23. veebruaril on Haabneeme Tervisekeskuses lühendatud tööpäev ning see...
Head patsiendid, Alates 1. jaanuarist 2024 võtab dr. Inna Viigi nimistuga tegelemise üle dr. Meeli Mari...
Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...