Tagasiside


  • Kui Teil on ettepanekuid või märkusi, kuidas me saaksime oma keskust paremaks ja patsiendisõbralikumaks muuta, või soovite kiita mõnda meie töötajat, siis olete oodatud arvamust avaldama allolevas vormis.
  • Probleemide tekkimisel on alati soovitatav püüda esmalt situatsioon lahendada suusõnaliste läbirääkimiste teel või esitada kirjalik kaebus. Kirjalik kaebus palume esitada selges ja arusaadavas sõnastuses koos kaebuse esitaja nime ja kontaktandmetega. Anonüümsete kaebustega me ei tegele.
  • Võimalik on ka pöörduda:
  • Tervisekassa telefon 669 6630 või Infotelefon 16363, www.haigekassa.ee
  • Eesti Patsientide Esindusühing telefon 6566429
  • Terviseamet, Tartu mnt 85, 10115 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk@terviseamet.ee

Ettepanekud, kiitused, kaebused

SAADA

Olulised uudised

Alates 01.06.2022 on Viimsi Perearstikeskus ja dr Inna Viigi nimistu ühinenud esmatasandi tervisekeskuseks Haabneem...
Ви можете знайти детальну інформацію тут   Медичні огляд після прибуття в Естонію В Естонії організовано д...
Võtsime kasutusele e-Perearstikeskuse tarkvara! Nüüd on kõigil meie keskuse nimistute patsientid...