Kodukord

 


Keskusega ühenduse võtmine

 

 • NB! Teenindame vaid viisaka suhtumisega patsiente!
 • Tervisekeskus on avatud igal tööpäeval 8-18.
 • Meile on võimalik helistada keskuse lahtiolekuaegadel.
 • Perearstidega saab ühendust pereõe kaudu telefoni teel või e-Perearstikeskuse vahendusel.
 • E-Perearstikeskusesse laekunud muredega tegeleme esimesel võimalusel kuni kolme tööpäeva jooksul.
 • E-posti teel nõustamist ei toimu, palun pöörduge e-Perearstikeskusesse.
 • E-Perearstikeskusesse pöördumisel kirjutage palun eesti või äärmisel juhul inglise keeles, süsteem ei oska lugeda kirillitsat.
 • Keskusesse helistamisel pidage silmas järgmist:
  1) tutvustage ennast või alustage selle inimese nimest, kelle tervisest rääkida soovite;
  2) seejärel sõnastage oma probleem selgelt ja konkreetselt-
  Nii on võimalik hinnata olukorra tõsidust.
 • Tagasihelistamisi teevad arstid üldjuhul pärast keskpäeva.
 • Ravimiesitluse aja broneerimiseks palume endaga ühendust võtta meili teel.
   

Vastuvõtule pöördumine

 • Perearsti ja pereõe vastuvõtule tuleb registreeruda telefoni teel või e-Perearstikeskuse kaudu.
 • Vastuvõtule registreerumisel küsitakse põhjust, miks soovite tulla. See on vajalik vastuvõtu paremaks planeerimiseks.
 • Nimistu perearsti vastuvõtuajad on piiratud. Keskuse töö parema korraldamise ja kiirema abistamise huvides võib juhtuda, et registreerumisel pakutakse aega mõne teise arsti vastuvõtule.
 • Püüame registreerunud patsiente teenindada kokkulepitud ajal, kuid töö olemusest tingituna võib mõni vastuvõtt kesta kauem ja planeeritud aeg seetõttu nihkuda.
 • Andke meile esimesel võimalusel teada, kui teil pole võimalik registreeritud ajal vastuvõtule tulla.  Siis saame vastuvõtule kutsuda mõne teise patsiendi.
 • Kui hilinete vastuvõtule vähem kui 10 minutit, jääge ootama ootejärjekorda.
 • Kui hilinete vastuvõtule rohkem kui 10 minutit, peate endale registreerima uue vastuvõtuaja. 
 • Koduloomadega vastuvõtule tulla ei tohi.
 • Ühele patsiendile on planeeritud vastuvõtuajaks kuni 30 minutit. Arsti või õe otsusega võib patsiendile määrata ka mitu järjestikust vastuvõtuaega.
 • Vastuvõtus käsitletakse ühe patsiendi probleeme. Kui on vaja tegeleda kahe või enama patsiendiga, tuleb igaühele registreerida oma aeg.
 • Kui vähegi võimalik, toimub patsiendi vastuvõtt keskuses kohapeal. Ka eakaid haigeid saab perearst paremini ja täpsemalt nõustada tervisekeskuses. Koduvisiit toimub erandkorras ja selle vajaduse üle otsustab perearst. Teisalt on paljude probleemide lahendamiseks võimalik piirduda kaugvastuvõtuga telefoni teel või e-Perearstikeskuse kaudu.
 • Vastuvõtu jooksul tegeletakse üldjuhul ühe probleemiga. Juhul kui on mitu kaebust või muret, tuleb need enne visiiti korralikult läbi mõelda ja esitada tähtsuse järjekorras. Soovitatav on probleemid  kodus kirja panna, et perearst või pereõde saaks neist kiirelt ülevaate. Kui ühe vastuvõtu ajal ei õnnestu mitme küsimusega tegeleda, tehakse plaan, kuidas neid järgemööda käsitleda.
 • Vastuvõtule tulles palume üleriided jätta koridoris olevale riidepuule ja rõivastuda selliselt, et vajaduse korral oleks lahtiriietumine kiire ja mugav.
 • Haabneeme Tervisekeskus on Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktikabaasiks. See tähendab, et vastuvõtul võib osaleda ka tudeng ja/või arst-resident.


Uuringud, analüüsid ja saatekirjad

 • Uuringute ja analüüside määramisel lähtutakse patsiendi terviseseisundist, nende tegemise üle otsustab perearst või pereõde. Kui on soov teha uuringuid, mis ei haaku teie kaebustega, tuleb nende eest tasuda vastavalt haigekassa hinnakirjale.
 • Eriarsti vastuvõtule suunamise vajaduse otsustab perearst. Saatekirja väljastamiseks peab tulema perearsti vastuvõtule. Erandiks on vaid kroonilisi haigusi põdevad ja eriarsti püsival jälgimisel olevad patsiendid, kuid enamasti kutsub neid tagasi eriarst ise, või kui mitte, siis on ka neil sageli vaja teha enne eriarstile pöördumist perearsti juures lihtsamad analüüsid või uuringud. Digitaalsed saatekirjad koostab perearst pärast vastuvõtu lõppu ja saadab tervise infosüsteemi patsiendiga kokkulepitud kuupäevaks.
 • Ilma saatekirjata on võimalik pöörduda hambaarsti, silmaarsti, psühhiaatri, naha- ja suguhaiguste arsti, naistearsti ning värskete traumade korral traumatoloogi või kirurgi vastuvõtule.

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...