Haigusleht


  • Kui vajate haigestumise korral töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis teavitage sellest keskust töölt puudumise esimesel päeval e-Perearstikeskuse või telefoni teel. Hilisema pöördumise korral me tagantjärele töövõimetuslehti ei vormista! Nädalavahetusel haigestudes saame avada haiguslehe juhul kui patsient on teavitanud haigestumisest kas e-Perearstikeskuse kaudu, helistanud perearsti nõuandeliinile (1220), käinud erakorralise meditsiini osakonnas või kutsunud kiirabi ning talle on väljastatud sellekohane tõend. Sel juhul saab lehe avada ka 2 päeva peale haigestumist.
    Sama kehtib ka riiklikel pühadel ja nädalavahetusel graafikuga töötavatel inimestel.

     
  • Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu tuleb perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest. Juhul kui on kokkulepitud korduv vastuvõtt ja teil pole mingil ootamatul põhjusel võimalik kohale ilmuda, siis tuleb sellest teavitada perearsti või pereõde. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe režiimi rikkumine ja perearstil on kohustus see töövõimetuslehele märkida. Lehte saab küll edasi jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.
  • Pereõe või -arstiga tuleb selgelt kokku leppida, millal uuesti ühendust võtate - haigusleht ei lõppe ise, see tuleb lasta kinni panna. 

  • Töövõimetuslehel olles tuleb end ravida, tööülesannetega tegelemine ei ole lubatud.

 

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...