Ajaleidja


Eesti tervishoiusüsteem koos solidaarse ravikindlustusega on üles ehitatud sarnaselt paljudele teistele läänemaailma meditsiinisüsteemidele põhimõttele, et ravi on kõigile kättesaadav ja sisuliselt tasuta, kuid selle hinnaga, et vajaliku abi saamiseks võib olla vajadus oodata järjekorras.

Paraku tähendab see seda, et mõnele defitsiitsemale erialale võib olla järjekord väga pikk ja kui vabanebki mõni aeg, siis on vähe lootust sinna pääseda. 

Õnneks on viimaks leitud lahendus, mis aitab kiirendada sobiva eriala spetsialistini pääsemist.

Lahendus on küll veel testimisel ning kasutatav vaid piiratud arvus raviasutustes ja erialadel, kuid esimesed õnnelikud võivad sellegipoolest saada abi.

Täpsema info ja kasutusjuhised leiad TEHIKU lehelt.

 

Proovi AJALEIDJAT 

 

Olulised uudised

Projekt „Haabneeme esmatasandi tervisekeskuse rajamine“ viidi ellu eesmärgiga avada esmatasandi te...
Me elame ja teeme lakkamatult plaane — väikeseid ja suuri. Me ehk ei märkagi, et samal ajal saab teoks l...
Head patsiendid! Kutsume teid osalema meie tervisekeskuse rahuloluküsitluses. Vajutage siia, et minna kü...